วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2555

ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ของ สพฐ.
ปีงบประมาณ 2555

https://yotathai.box.net/shared/azbttq5fmdybm0j5hhf9

คำแนะนำการใช้งาน ข้อมูลของ สพฐ. เป็นข้อมูลในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

          ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ของ สพฐ. เป็นเพียงตัวอย่าง ที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด
            การจะนำข้อมูล นี้ไปใช้ได้ เช่นกรณี "ค่าแรงงาน" ที่ หลักเกณฑ์ราคากลางไม่ได้กำหนดไว้ (กรมบัญชีกลางไม่ได้ประกาศ) เท่านั้น ส่วน "ราคาวัสดุก่อสร้าง" จะเอาไปใช้ได้ก็ในฐานะราคาสืบ กรณีที่ไม่สามารถสืบหาจากแหล่งอื่นๆ
            หาก จำเป็นต้องใช้ ก็ให้ใช้ ข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ที่ผมเอาของเก่าๆ มาลงด้วย ก็เพื่อเป็นแนวทางศึกษา ครับ ข้อมูลล่าสุดของ สพฐ. คือ ปีงบ 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น