แบบก่อสร้างหอพักชั้นเดียว 3 รูปแบบ โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

แบบก่อสร้างหอพักชั้นเดียว
เผยแพร่โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

มี 3 รูปแบบ ในไฟล์เดียวกัน
เป็นไฟล์ CAD
เผยแพร่โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

https://yotathai.box.net/shared/zvkbhbcshvm22yisilr2