คู่มือการควบคุมงาน (งานก่อสร้างทาง) โดยกรมทางหลวงชนบท

คู่มือการควบคุมงาน (งานก่อสร้างทาง)

จัดทำโดยกรมทางหลวงชนบท เมื่อปี 2552
มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างทาง (ถนน) ตามขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนต่างๆ ของกรมทางหลวงชนบท

https://yotathai.box.net/shared/oir8za6sscdxsekphzgj