แนะนำเว็บไซต์สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

แนะนำเว็บไซต์สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร เรื่องงานพัสดุ หนังสือราชการ และข่าวสารอื่นๆ
http://www.cmatthai.net/index.php