แนะนำเว็บไซต์ "สำนักมาตรฐานและประเมินผล" กรมทางหลวง

สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง

http://www.hwstd.com/

มีข้อมูลความรู้มากมายเช่น ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างสำหรับการคำนวณราคากลาง มาตรฐานและข้อกำหนดงานด้านต่างๆ ของกรมทางหลวง เป็นต้น