ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "ค่ายอาสาโยธาไทย ครั้งที่ 5"


ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "ค่ายอาสาโยธาไทยครั้งที่ 5"

         กิจกรรมค่ายอาสาโยธาไทย ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยจะออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร และ ก่อสร้างทางเท้าภายในบริเวณ โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพ พี่ๆน้องๆ ที่ไปร่วมออกค่าย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยวชน-นักเรียนใน พื้นที่
        ปีนี้ออกค่ายที่โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในวันที่ 10-12   ธันวาคม 2554  ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมบริจาคเงินทุน สิ่งของ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://arsar5.yotathai.net/