คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง โดยกรมทางหลวง

คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง โดยกรมทางหลวง

เป็นหนังสือในชุดคู่มืองานก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 การควบคุมงานก่อสร้างทาง โดยกรมทางหลวง
มีข้อมูลความรู้ขั้นตอนการก่อสร้างทาง เหมาะสำหรับการศึกษาประกอบการควบคุมงานและเพื่อเป็นความรู้ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการ
https://yotathai.box.net/shared/au1pea5ehn5zmipzoox5