ขอเชิญอบรม Multiframe 4D และ Google Sketchup ที่หาดใหญ่

ขอเชิญเพื่อนช่าง วิศวกร สถาปนิกและผู้สนใจ เข้าอบรม
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D
 สอนโดย อาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
และ
การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup
สอนโดย อาจารย์บรรยาวัสถ์ รุ่งมี 

26-30 กันยายน 2554 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หลักสูตร 5 วัน ค่าลงทะเบียนเพียง 3000 บาท เท่านั้น
สนใจสมัคร ติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 081-3282788