แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวง Standard Drawings for Highway Construction 1994

แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวง Standard Drawings for Highway Construction 1994


มีให้ download ทั้งหมด 3 รูบแบบ คือ 
ไฟล์ภาพ tif , ไฟล์ pdf โดยโยธาไทย และ ไฟล์ pdf จากเว็บสำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรีี สามารถเลือก download เอาแบบใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้อง download ทั้ง 3 แบบ  ที่ภาพชัดที่สุดคือ ของสำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี มีขนาดประมาณ 240 mb