คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับของหัวหน้าส่วนโยธา เมื่อปี 2547

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีดำที่ อ.740/2549
คดีแดงที่ อ.238/2554 

กรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับของหัวหน้าส่วนโยธา เมื่อปี 2547 ผู้ฟ้องคดี คือ นายพงษ์สวัสดิ์ ปทุมานันท์ (ช่างพงษ์) ศาลปกครองสูงสุดให้ ผู้ฟ้องคดี ชนะคดี มีผลให้ต้องขึ้นเงินเดือนย้อนหลังให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ผูกพันธ์กับทุกองค์กร ท่านอื่นๆ ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ก็จะได้รับอนิสงค์ไปด้วย ในนามเพื่อนช่างท้องถิ่น ขอขอบคุณ ช่างพงษ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

คลิกเพื่อดูเอกสารและ Download