ขรก.เฮเงินเดือนใหม่-ปวช.ได้หมื่นกว่า

ขรก.เฮเงินเดือนใหม่-ปวช.ได้หมื่นกว่า 
ปรับระบบ กว่า2ล.คน เริ่มมค.55 
ข้าราชการรอเฮ ก.พ.-คลังเคาะแล้วปรับเงินเดือนทั้งระบบ ให้สอดคล้องเงินเดือนใหม่วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2555 ปวช.ทำงาน 1 ปีภายใน 2 ปี ได้เงินเดือน 10,690 อายุงาน 10 ปี รับ 17,110 ปวส.รับ 12,010 ถึง 19,810 ปริญญาตรีรับ 16,310 ถึง 23,810 ปริญญาโท 18,710 ถึง 26,610 ปริญญาเอก 24,810 ถึง 33,210 โดยปีแรกใช้งบเพิ่มอีก 8 พันล้าน ปีที่ 2 ใช้อีก 15,000 ล้าน เพิ่มเติมจากปรับขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ที่ใช้งบ 18,800 ล้านบาท

อ่านข่าวต่อ