แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ

แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ

สำหรับพี่น้องที่จำเป็นต้องเดินทางช่วงนี้ครับ สามารถตรวจสอบว่าเส้นทางไหน มีน้ำท่วมจะได้หลีกเลี่ยงการเดินทาง

http://maintenance.doh.go.th/test.html