แนวทางการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคาร

แนวทางการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคาร

เป็นเอกสารแนะนำแนวทางการทำแนวป้องกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเฉพาะหน้า ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ความสูงน้อยๆ จนถึงระดับ 4 เมตร จัดทำโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

ดูเอกสารและ Download
https://yotathai.box.net/shared/gy8ca79ovyin17z4lugb