แบบก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยวสองชั้น โดย การเคหะ

แบบก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยวสองชั้น โดย การเคหะ

เป็นแบบก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้น ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ

เป็นไฟล์ CAD มีทั้งหมด 17 ไฟล์

https://yotathai.box.net/shared/zrlt2r8cfcm95jjvbbm5