หนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี จาก Cpac

หนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี จาก Cpac

บทที่1 คอนกรีตวัสดุวัสดุสำหรับโครงสร้าง    
บทที่2 ปูนซีเมนต์    
บทที่3 มวลรวม    
บทที่4 น้ำ    
บทที่5 สารผสมเพิ่ม    
บทที่6 วัสดุใหม่สำหรับงานคอนกรีต    
บทที่7 คุณสมบัติของคอนกรีตสด    
บทที่8 การผสม, การลำเลีบง, การเทลงแบบ, และการอัดแน่น    
บทที่9 กำลังอัดของคอนกรีต    
บทที่10 การบ่มคอนกรีต    
บทที่11 คุณสมบัติด้านกำลังอื่นๆ    
บทที่12 การเปลี่ยนรูป    
บทที่13 การผันแปรของกำลังอัดในโครงสร้าง    
บทที่14 ความทนทานของคอนกรีต    
บทที่15 ความเสียหายของคอนกรีต    
บทที่16 โครงสร้างคอนกรีตที่มีความทนทาน    
บทที่17 ความแตกร้าวของคอนกรีต    
บทที่18 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต    
บทที่19 การควบคุมคุณภาพคอนกรีต

ดูและ Download https://yotathai.box.net/shared/nutrp8katmfkmyk974bk