คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต โดย Cpac

คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต โดย Cpac

บทที่1 การผลิตหินสำหรับผสมคอนกรีต    
บทที่2 การผลิตทราย สำหรับผสมคอนกรีต    
บทที่3 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำและความชื้นผิวของมวลรวม    
บทที่4 การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก และช่องว่างระหว่างมวลรวม25    
บทที่5 การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม ค่าโมดูลัสความละเอียด และขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวม    
บทที่6 การทดสอบความต้านทานสึกกร่อนของหินโดยเครื่องทดสอบลอสแองเจลีส    
บทที่7 การทดสอบดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของหิน    
บทที่8 การทดสอบสารอินทรีย์ที่เจือปนในทราย    
บทที่9 การทดสอบความคงทนของมวลรวม    
บทที่10 การทดสอบหาปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า75ไมโครเมตร    
บทที่11 การทดสอบความสามารถเทได้    
บทที่12 การทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตและปริมาณอากาศ    
บทที่13 การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต    
บทที่14 การทดสอบการเยิ้ม    
บทที่15 การทดสอบการสูญเสียค่าการยุบตัว    
บทที่16 การทดสอบกำลังอัด และกำลังดึงของคอนกรีต    
บทที่17 การทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่น และค่าอัตราส่วนปัวซอง    
บทที่18 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็กเสริม    

ดูและ Download https://yotathai.box.net/shared/uivv6tlvfqsdq5k3gjry