ว111 ลว. 29 พ.ย. 2554 กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับคำนวณราคากลาง 7%

ว111 ลว. 29 พ.ย. 2554 กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยยังคงอัตราดอกเบี้ย ไว้ที่ 7%


ดู/Download ว111
ดู/Download ตาราง Factor F ดอกเบี้ย 7%
Download ตารางคำนวณค่า Factor F

สนใจอบรมเรื่องราคากลาง กับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ดูรายละเอียดที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
หรือ ติอต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788