อบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ จ. ขอนแก่น 16-20 มกราคม 2555อบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ จ. ขอนแก่น

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรม "อบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ" รุ่นที่ 16

วันที่ 16-20 มกราคม 2555 ณ  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ค่าลงทะเบียนเพียง 3,000 บาทเท่านั้น

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย โทร. 0813-282-788