แบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น 8 ห้อง ไฟล์ DWG โดยช่างเอกพล ตะนะลี

แบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น 8 ห้อง ไฟล์ DWG

เขียนและเผยแพร่โดย ช่างเอกพล ตะนะลี เมืองอุบล ได้ส่งมาให้เผยแพร่ เป็นตัวอย่างให้เพื่อนช่างครับ

เป็นไฟล์  DWG เปิดใช้งานและแก้ไขด้วยด้วยโปรแกรม CAD

Download https://yotathai.box.net/shared/021te5hdv17ozpi3b2jr