แบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527

แบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527

แบบก่อสร้างฝายน้ำล้น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี  2527 เลยได้ชื่อย่อว่าฝาย มข.2527 เป็นแบบมาตรฐานฝายน้ำล้นที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

โยธาไทยได้รับความอนุเคราะห์แบบมาจากช่างท๊อป (เอกภพ บุญเพลิง) อบจ.กาฬสินธุ์

https://yotathai.box.com/s/u8ifffz3eox26vyoer2m