อบรมการ วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น 3-7 กันยายน 2555 เชียงใหม่

อบรมการ วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น (จ.เชียงใหม่)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) 
จัดอบรมการวิเคราห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น ด้วยโปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วันที่ 3-7 กันยายน 2555
จัดที่โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์  จ.เชียงใหม่ 
ค่าลงทะเบียน  5  วัน  4,500 บาท
ดูรายละเอียด และ สมัคร ได้ที่ http://www.yotathai-training.com/neo
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย โทร. 0813-282-788