แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 3 ห้องนอน ไฟล์ DWG โดยช่างเอกพล ตะนะลี

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 3 ห้องนอน ไฟล์ DWG

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ไฟล์ DWG เปิดใช้งานโดยโปรแกรม CAD โดย ช่างเอกพล ตะนะลี เมืองอุบล แจกจ่ายให้พี่ๆน้องๆ ได้ไว้ใช้ศึกษา ครับ

Download ได้ที่
https://yotathai.box.net/shared/iillznkrzmk07aexbf1v