เสื้อค่ายอาสาโยธาไทย ครั้งที่ 5 รายได้สบทบทุนออกค่ายอาสาโยธาไทย ครั้งที่ 5 จ.น่าน

เสื้อค่ายอาสาโยธาไทย ครั้งที่ 5 

มีหลายสี หลายไซต์ ราคาจำหน่ายตัวละ 499 บาท
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ตัวละ 35 บาท
รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย(หักต้นทุน) สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายอาสาโยธาไทย ครั้งที่ 5

สนใจสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนค่ายอาสาโยธาไทย ครั้งที่ 5
ติดต่อ ช่างติ๊ก ทต.ลวงเหนือ 085-9999589

บัญชีโอนเงิน ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียงดาว
เลขที่ 5160315160 นายธนวัฒน์ กรรไกร

 คลิกเพื่อดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม