แนะนำเว็บไซต์ "ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา"

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

เป็นระบบห้องสมุดออนไลน์ สามารถค้นหา กฎหมายญัตติ กระทู้ และความรู้ต่างๆ ใช้งานได้สะดวก สามารถ Download เป็นไฟล์ pdf มาอ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองได้

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบห้องสมุดฯ วุฒิสภา