คู่มือพันธุ์พืชที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ทางหลวง

คู่มือพันธุ์พืชที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ทางหลวง

มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆ ที่ใช้ในงานเกาะกลาง สวนหย่อม จัดทำโดยกรมทางหลวง เป็นไฟล์ pdf ขนาดไฟล์ประมาณ  18 mb

คลิกเพื่อดู และ Download