มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

เป็นมาตรฐานสำหรับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติดุก่อสร้าง และกำหนดวิธีการก่อสร้าง ประกอบด้วย
  • มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก มยผ.1101-52
  • มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง มยผ.1102-52
  • มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต มยผ.1103-52
  • มาตรฐานงานไม้ มยผ.1104-52
  • มาตรฐานงานฐานราก มยผ.1105-52
  • มาตรฐานงานเสาเข็ม มยผ.1106-52
https://yotathai.box.com/s/aes6qen9qgj1ue6eq5ds