โยธาไทย จัดอบรม การใช้งาน Google Sketchup ระดับสูง หาดใหญ่ และ เชียงใหม่

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรม การออกแบบอาคาร 3 มิติ ด้วย โปรแกรม Google Sketchup ระดับสูง

เนื้อหาเป็นการใช้งานระดับสูง สำหรับผู้ที่ใช้งาน Google sketchup เป็นอยู่แล้ว แต่ต้องการที่จะเรียนรู้ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการออกแบบและนำเสนองานออกแบบอาคาร อย่างมืออาชีพ โดยเปิดอบรม 2 รุ่น

26-30 ธันวาคม 2554 ที่หาดใหญ่
9-13 มกราคม 2555 ที่เชียงใหม่

สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
http://www.yotathai-training.com/advance-google-sketchup-2555
หรือ ติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย
081-3282788