คำขวัญวันเด็กประจำปี 2555

คำขวัญวันเด็กประจำปี   2555

นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ว่า "สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"

"วันเด็กแห่งชาติ" เป็นวันสำคัญในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ม.ค.2555