โยธาไทยสนับสนุนการจัดงาน "ราตรีหัวเสา" ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 10,000 บาท

โยธาไทยสนับสนุนการจัดงาน "ราตรีหัวเสา" ในวันที่  30 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 10,000 บาท

เว็บไซต์โยธาไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจัดงาน "ราตรีหัวเสา" ของชาวสถาปัตยกรรม เทคโนฯ สงขลา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลศรีวิชัย) เป็นเงิน 10,000 บาท ในฐานะที่เว็บมาสเตอร์เว็บโยธาไทย เป็นศิษย์เก่าของแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตกรรม ในช่วงปี   2530-2533

ดูรายละเอียดกิจกรรมงานราตรีหัวเสา คลิกที่นี่
ดู หน้าเพจ ของงานราตรีหัวเสาใน Facebook คลิกที่นี่