ครม.เพิ่มวันหยุดยาวปีใหม่ 31 ธ.ค. 2554 ถึง 3 มกราคม 2555 รวมหยุดยาว 4 วัน

ครม.เพิ่มวันหยุดยาวปีใหม่ 31 ธ.ค. 2554 ถึง 3 มกราคม 2555 รวมหยุดยาว 4 วัน

คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555 เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประชาชนได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด และให้ประชาชนได้มีเวลาหยุดซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขัง โดยครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจส่วนสถาบันการเงิน ต้องรอมติคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนว่า จะให้วันที่ 3 มกราคม 2555 เป็นวันหยุดหรือไม่

คลิกอ่านข่าว มติขน