แบบบ้านลอยน้ำ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านลอยน้ำ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นแบบแปลนก่อสร้างบ้าน ที่สามารถลอยน้ำได้ โดยอาศัยแนวคิดที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่กับน้ำท่วมได้ ระดับบ้านจะขึ้นลงตามระดับน้ำ เหมาะกับพื้นที่ ที่น้ำท่วมขังทุกปี

เผยแพร่โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

Download ได้ที่
https://yotathai.box.com/s/9j7prub3ad1s8iuilcy5