แบบบ้านเพื่อผู้ประสบภัย โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย

แบบบ้านเพื่อผู้ประสบภัย โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย

เป็นแบบแปลนก่อสร้างบ้านเพื่อผู้ประสบภัย มีรายละเอียดการก่อสร้างครบถ้วน พร้อมประมาณราคา สามารถนำไปใช้งานได้เลย แบ่งเป็น 2 ขนาดมีทั้งเป็นแบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้

 แบบบ้านเพื่อผู้ประสบภัยแบบที่1 (5 x 5.5 ตร.ม.)
https://yotathai.box.com/s/12silkitt0b92g70jinl

แบบบ้านเพื่อผู้ประสบภัยแบบที่2 (5 x 8 ตร.ม.)
https://yotathai.box.com/s/eczs3ts5vq64ollehnox