แบบก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำSCG โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย

 แบบก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำ SCG โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย

เป็นแบบก่อสร้างอารคารเรียนสำหรับกิจกรรมค่ายอาสา ของ มูลนิธิซีเมนต์ไทย มีทั้งแบบก่อสร้างอาคาร แบบก่อสร้างห้องน้ำ วีธีติดตั้งสุขภัณฑ์ วิธีมุงหลังคากระเบื้อง

ดูและ Download  ได้ที่
https://yotathai.box.com/s/adknmdo4ns1fi2u0eebh