รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 โดย กรมทางหลวง

รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 โดย กรมทางหลวง


กรมทางหลวงจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างทาง ในส่วนของเล่มที่ 1 ประกอบด้วย รายการทั่วไป งานดิน งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานผิวทาง

เอกสารเป็นไฟล์  pdf จำนวน 247 หน้า

ดู และ Download
https://yotathai.box.com/s/ojfj1qouqgq4u2vynk9f