แจ้งข่าว อาจารย์เอกเชาว์ จันทรโชติ มทร.ศรีวิชัย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555

แจ้งข่าว อาจารย์เอกเชาว์ จันทรโชติ มทร.ศรีวิชัย ถึงแก่กรรม 

แจ้งข่าวมายังพี่ๆ น้องๆ เพื่อนช่าง ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะวิชาช่างโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ หรือ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในปัจจุบัน ว่า

เมื่อเย็นวันนี้ (13 มกราคม 2555) ท่านอาจารย์อาจารย์เอกเชาว์ จันทรโชติ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา จะมีพิธี รดน้ำศพ ในเช้าวันที่ 14 มกราคม 2555 และตั้งศพ ณ วัดสระเกษ จังหวัดสงขลา

กำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 14.00 ณ.
คืนวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 คณะศิษย์สาขาโยธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ พี่โชดก ศิริรักษ์ (ปวส.โยธา รุ่น1) โทร. 084-9634957
เพื่อนช่างศิษย์ท่านอาจารย์เอกเชาว์ ทราบข่าวแล้ว ช่วยกระจายข่าวให้ทราบโดยทั่วกันด้วยครับ