รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 โดย กรมทางหลวง

รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2 โดย กรมทางหลวง

กรมทางหลวงจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างทาง ในส่วนของเล่มที่ 2 ประกอบด้วย งานโครงสร้างคอนกรีต งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

เอกสารเป็นไฟล์  pdf จำนวน 113 หน้า

ดูและ Download เอกสาร
https://yotathai.box.com/s/hpbbl34l579199ccxnur