ภาพกิจกรรมอบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ (ระดับสูง)Google Sketchup รุ่นที่ 2 เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมอบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ (ระดับสูง) Google Sketchup รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรม การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ (ระดับสูง) Google Sketchup รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555

สำหรับการจัดอบรม  Google Sketchup (ระดับสูง) ครั้งต่อไป คาดว่าจะเปิดอบรม พื้นที่ภาคอีสาน ข่าวความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

ส่วนท่านที่ต้องการ อบรม  Google Sketchup (เบื้องต้น) ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.yotathai-training.com/google-sketch-2555

ดูภาพกิจกรรมแบรม Google Sketchup (ระดับสูง) ครั้งที่ 2 เชียงใหม่ คลิก ที่นี่