เว็บไซต์ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ารายเดือน/รายปี
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

(ข้อมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์  www.price.moc.go.th)