ภาพกิจกรรมอบรม"เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ" จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรมอบรม"เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ" จ.ขอนแก่น

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ" รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่นจ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2555

ชมภาพกิจกรรมใน Facebook


สนใจเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ" รุ่นที่ 17 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่  20-24 กุมภาพันธ์ 2555  ณ เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
หรือ ติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย โทร. 0813282788