คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เป็นหนังสือคู่มือขั้นตอนวิธีการก่อสร้างสะพาน ข้อกำหนดและมาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างสะพาน เทคนิควิธีการก่อสร้างสะพานเริ่มตั้งแต่งานฐานรากจนถึงการก่อสร้างพื้นสะพาน ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง

จัดทำโดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง 
เป็นเอกสารไฟล์ pdf รวม 318 หน้า
Download ได้ที่ https://yotathai.box.com/s/4yykeonihdt3rkujs60l