แนะนำเว็บไซต์เทศบาลตำบลวิชิต จ.ภูเก็ต http://www.phuket-vichit.go.th/

แนะนำเว็บไซต์เทศบาลตำบลวิชิต จ.ภูเก็ต

เป็นเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลวิชิต จ.ภูเก็ต เป็นเว็บไซต์ ที่มีความสวยงาม และ มีข้อมูลข่าวสารของเทศบาลครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่ควรศึกษา

http://www.phuket-vichit.go.th/