อบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ จ.พิษณุโลก12-16 มีนาคม 2555

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ จ.พิษณุโลก12-16 มีนาคม 2555

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรม "อบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ" รุ่นที่ 18

วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

ค่าลงทะเบียนเพียง 3,000 บาทเท่านั้น
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย โทร. 0813-282-788