แบบก่อสร้างห้องพัก ขนาดพื้นที่ 230 ตร.ม. โดย โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก)

แบบก่อสร้างห้องพัก ขนาดพื้นที่ 230 ตร.ม.

โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบ คลิกที่นี่