สาขาวิศวกรรมโยธา มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบสอบตรง สมัครออนไลน์ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555

สาขาวิศวกรรมโยธา มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบสอบตรง สมัครออนไลน์ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมกันกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั่วประเทศ

(สมัคร online เท่านั้น) ได้ที่ www.info.rmutt.ac.th ได้้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-3303806 อ.พงศ์ภูมิ (หัวหน้าสาขาวิชา) http://en.rmutr.ac.th/