อบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup รุ่นที่ 19 ระยอง

อบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup รุ่นที่ 19 ระยอง

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Trainning) จัดอบรม การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup รุ่นที่  19

ระหว่าง วันที่ 26-30 มีนาคม 2555    
ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

สอนโดย อ.บรรยวัสถ์ รุ่งมี  (อ.จุ๊บ)   ค่าลงทะเบียนเพียง 3,000 บาท เท่านั้น

สนใจสมัครได้ที่ http://www.yotathai-training.com/google-sketch-2555
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788


Download โปรแกรม Google SketchUp