แบบมาตรฐานถนน ของเทศบาล สุขาภิบาล และ อบจ.

แบบมาตรฐานถนน ของเทศบาล สุขาภิบาล และ อบจ.

โดยกองคลังส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย   สมััยยังไม่มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบอาจจะดูเก่าไปนิด แต่ก็ยังใช้ได้อยู่
ช่างพริก ลำพูน ทีมงานโยธาไทย จัดมาให้พี่ๆน้องๆ ครับ