แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ศาลาการเปรียญภาคอิสาน

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน  ศาลาการเปรียญภาคอิสาน  จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๔๕ หน้า

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
https://yotathai.box.com/s/1k5p4st7ksjlhdp7xbhg

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง