ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 1 ระหว่างทีมช่าง อบต.อำเภอเมืองราชบุรี กับ ทีมช่าง อบต.อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 1
ระหว่างทีมช่าง อบต.อำเภอเมืองราชบุรี กับ ทีมช่าง อบต.อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 น. ณ สนามตำบลสามเรือน
ช่วงเย็นสังสรรค์ กับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ณ ร้านอาหารปีเถาะ อ.เมืองราชบุรี

ดูภาพเพิ่มเติม