ภาพกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ วันที่ 12-16 มีนาคม 2555

ภาพกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ วันที่ 12-16 มีนาคม 2555

สถาบัน ฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรม " เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 18  โรงแรมเดอะแกรนด์รีเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก  12-16 มีนาคม 2555

ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่

สำหรับการจัดอบรมเชิงวิชาการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นต่อไป จะจัดอบรมที่ โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ รุ่นที่ 19  วันที่ 30 เมษายน 2555- 4 พฤษภาคม  2555 (หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)
ดูรายละเอียดและสมัครหน้าเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555 

หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788