สรุป มติ ครม. 13 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

สรุป มติ ครม. 13 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

เป็นสรุป มติ ครม. เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ที่ผ่าน ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา นำมาลงเพื่อให้พี่ๆ น้องๆ ได้เตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ กันครับ

ดูและ Download